Zespół CK

Dyrektor
Mariola Kaźmierczak
tel. 503 107 701
dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl

Główna księgowa
Katarzyna Szymankiewicz
tel. 61 28 22 616
ksiegowosc@ck-ksiazwlkp.pl

Referent
Anna Perz
tel. 612822616
domkultury@ck-ksiazwlkp.pl

Animator kultury/Instruktor
Agnieszka Witasik-Melewska
tel. 612822616

Animator kultury/Instruktor
Zuzanna Krzyżaniak
tel. 612822616

Młodszy bibliotekarz
Katarzyna Chilińska
tel. 61 28 22 243
biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Starszy bibliotekarz
Anna Kaczmarek
tel. 61 28 22 243
biblioteka@ck-ksiazwlkp.pl

Pracownicy obsługi
Maria Jurga, Zenon Ratajczak