Spotkanie z lekturą i … historią

      Odwiedzili nas dzisiaj uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Pierwszą z atrakcji jakie na nich czekały było zaproszenie do „kina”, na przygody słynnego francuskiego bohatera lektury dla klasy IV – Mikołajka. Po seansie uczniowie oglądali w Izbie Regionalnej najnowszą wystawę poświęconą okresowi II wojny światowej. Kolekcja składa się z broni, mundurów, nieśmiertelników oraz innych pamiątek pochodzących z różnych stron świata, tam gdzie trwała wojna.