O nas

Misja Centrum Kultury Książ Wlkp.

Naszym celem jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem, w którym twórcy znajdą warunki do realizacji działań i spotkań z odbiorcami.

Pragniemy być otwartym miejscem. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem i sprzyjanie budowaniu więzi społecznych.

Logo

logo

 

 

 

 

 

 

Siedziba

Dom Kultury powołano uchwałą Rady Miejskiej w 1976 roku. Siedzibą instytucji została posesja przy ul. Kościuszki w Książu Wlkp.

Pierwszym dyrektorem został Mirosław Dominiczak, instruktorami Maria Berdyszak i Roman Dworczyński. Dom Kultury miał realizować szeroko pojętą działalność kulturalno – oświatową.

Centrum Kultury Książ Wlkp. powołano uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2000 roku. Z dniem 1 października 2000 roku dokonano połączenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Książu Wlkp. w jedną, wspólną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury Książ Wlkp.
Siedziba Centrum Kultury znajduje się w Książu Wlkp. na ulicy Zakrzewskiej 15. Funkcję dyrektora powierzono wówczas Irenie Sikorze.

W listopadzie 2006 roku dyrektorem Centrum Kultury została Mariola Kaźmierczak i funkcję tę pełni do dzisiaj.

Rok 2011 był szczególnym czasem w historii naszej instytucji:

  • Biblioteka Publiczna obchodziła 65 – lecie swego istnienia,
  • Centrum Kultury (licząc również wcześniejszą nazwę instytucji) obchodziło 35 – lecie działalności
  • 65 + 35 = 100!

w związku z powyższym Centrum Kultury obchodziło w roku 2011 “100. – lecie” swojej działalności.
W siedzibie Centrum Kultury funkcjonują pracownie muzyczna, plastyczna i multimedialna, z których korzystają uczestnicy warsztatów pod okiem instruktorów lub indywidualnie.

 

Nota prawna

Zawartość serwisu www.ck-ksiazwlkp.pl (elementy tekstowe, graficzne, fotografie, filmy, layout strony) jest własnością Centrum Kultury Książ Wlkp. i jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.). Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.

Centrum Kultury Książ Wlkp. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały.

Centrum Kultury Książ Wlkp. nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu i powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania – całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.