Muzykolandia dla Maluszka

To wspólne zajęcia muzyczno-integracyjne dla dzieci w wieku  od 1,5 do 3 lat i  ich rodziców.

W programie zajęć:

  • zabawy: muzyczno-ruchowe, rytmiczne, taneczne, integracyjne, ogólnorozwojowe,
  • pląsy i śpiew piosenek (z pokazywaniem),
  • aktywne słuchanie muzyki klasycznej z wykorzystaniem różnorodnych pomocy np. chustki, wstążki, piłki, chusta animacyjna, instrumenty perkusyjne, bum-bum rurki itp.

Zajęcia raz w tygodniu w środy o godz.16.30/od 30 do 45 minut – w zależności od energii Maluszków ?

Instruktor Anita Szymanowska (tel. 696 634 311) – magister sztuki w specjalności: edukacja muzyczna; w 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wcześniej w tejże uczelni uzyskała także tytuł licencjata. Ukończyła również klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jarocinie. W czerwcu 2017 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w wieku żłobkowym (1 – 3 lat), przedszkolnym, jak i szkolnym w zakresie zajęć umuzykalniających (rytmicznych, tanecznych, wokalnych). Od 2009 roku jest dyrygentem Dziecięcego Zespołu Wokalnego Triola z Książa Wielkopolskiego, a od maja 2012 roku ksiąskiego chóru Consensus. Potrafi grać na fortepianie, gitarze, saksofonie altowym i flecie prostym, jednak najbliższy jej sercu jest śpiew. Regularnie uczestniczy w różnorodnych warsztatach i konferencjach dotyczących edukacji muzycznej dziecka. Prywatnie mama 3,5-letniej Helenki i 1,5-rocznego Ignasia.