Chór Consensus

Mieszany amatorski chór działa już od 8 lat (pierwszy dyrygent – Marcin Stróżyna, miejscowy organista), a od września 2017 r. znajduje się w strukturach Centrum Kultury. To połączenie sopranów, altów, tenorów i basów. Pod dyrygenturą Anity Szymanowskiej (od 2012 r.) wykonuje 3 i 4-głosowe utwory gospel, religijne, biesiadne, patriotyczne i rozrywkowe oraz kolędy. Potrafią, jako całość oraz indywidualnie, wyśpiewać utwory z różnych stron świata i w różnych gatunkach muzycznych. Nie obce są im na przykład włoskie „Acapulco” czy „Felicita”,  francuskie „Que sera, sera”, czeski utwór „Malowany Dzbanku”, rosyjska „Katiusza”, o polskich utworach nie wspominając. Chór śpiewa podczas różnorodnych uroczystości kościelnych (odpusty parafialne, święta religijne), patriotycznych (rocznice – Wiosna Ludów, 19 października, 11 listopada itp.), lokalnych (festyny, Dni Książa, Dożynki). Zespół sam jest też organizatorem festynów plenerowych. Próby odbywają się w środy od godz. 18.30 do ok.20.00. Na początku każdej z nich chórzyści wykonują ćwiczenia rozśpiewujące (rozluźniające, oddechowe, artykulacyjne, wokalne) i doskonalą swój głos. Do chóru może wstąpić każdy – nie jest wymagana umiejętność czytania nut.

 

Instruktor Anita Szymanowska (tel. 696 634 311) – magister sztuki w specjalności: edukacja muzyczna; w 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wcześniej w tejże uczelni uzyskała także tytuł licencjata. Ukończyła również klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jarocinie. W czerwcu 2017 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w wieku żłobkowym (1 – 3 lat), przedszkolnym, jak i szkolnym w zakresie zajęć umuzykalniających (rytmicznych, tanecznych, wokalnych). Od 2009 roku jest dyrygentem Dziecięcego Zespołu Wokalnego Triola z Książa Wielkopolskiego, a od maja 2012 roku ksiąskiego chóru Consensus. Potrafi grać na fortepianie, gitarze, saksofonie altowym i flecie prostym, jednak najbliższy jej sercu jest śpiew. Regularnie uczestniczy w różnorodnych warsztatach i konferencjach dotyczących edukacji muzycznej dziecka. Prywatnie mama 4,5-letniej Helenki i 2,5-rocznego Ignasia.

 

Występ Chóru Consensus podczas I PATRIOTYCZNEGO SPOTKANIA CHÓRALNEGO „Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ”,

który odbył się w listopadzie 2018 r.