Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp.

     Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp. zapoczątkowana została w 1945 r. Jej organizacji podjęła się Eleonora Gunter wraz z prezesem Gminnej Spółdzielni Janem Jaksoniakiem. Pierwszy księgozbiór powstał dzięki zbiórce książek i pieniędzy na ich zakup przeprowadzonych wśród społeczeństwa. Do dziś zachowało się kilka egzemplarzy książek, posiadających wklejoną informację zakupiona z daru społeczeństwa Książa.
20161102_171240
Eleonora Gunter pracowała bezpłatnie jako kierowniczka biblioteki funkcjonującej początkowo w szkole, później w sali prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Współpraca z wydawnictwem Czytelnik z Poznania i dary książkowe z ministerstwa były podstawą zaistnienia MBP w Książu Wlkp.
       W latach następnych biblioteka mieściła się kolejno: przy Placu Kosynierów 13, Placu Kosynierów 2, ponownie przy Placu Kosynierów 13. W latach 1972-2000 bibliotekę prowadziła Irena Sikora, pracując na stanowiskach: bibliotekarz, kierownik i dyrektor.
       Od 2000 roku, decyzją Rady Miejskiej w Książu Wlkp., Biblioteka Publiczna weszła w skład Centrum Kultury, na czele którego stoi dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp. W roku 2000 dyrektorem została Irena Sikora, a od 2006 r. dyrektorem jest Mariola Kaźmierczak. W 2003 roku, po raz czwarty w swej historii, biblioteka zmieniła lokalizację. Mieści się obecnie w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stacha Wichury 11 a.
Biblioteka jest jedyną placówką biblioteczną w gminie Książ Wlkp.
Usługi biblioteki:

– wypożyczenia międzybiblioteczne

– usługi ksero i wydruki komputerowe

– kafejka internetowa z darmowym dostępem do Internetu

– skanowanie dokumentów

– książka na telefon – usługa bezpłatna polegająca na dostarczaniu książek osobom chorym i niepełnosprawnym

katalog online

– sprzedaż publikacji regionalnych